WERKWIJZE

Hoe vind jij die rust terug in je hoofd? En wat kan ik daarbij precies voor jou betekenen? Je leest het op deze pagina.

WAT DOE IK?

 

Wanneer er problemen zijn in jouw leven, ga ik samen met jou kijken naar wat er is gebeurd waardoor deze problemen zijn ontstaan. We gaan onderzoeken welke waardes belangrijk zijn in jouw leven. Want wanneer deze waardes niet tot hun recht komen of niet gerespecteerd worden, kan dit stress veroorzaken. 

Samen gaan we ook kijken hoe het praktisch vorm gegeven kan worden. We maken een realistisch stappenplan wat in verschillende fases uitgevoerd kan worden. Op de manier die bij jou past en in een tempo wat jou uitkomt.

Soms zijn er ook zaken waar geen oplossing voor is maar waar je wel kunt kijken of er een manier gevonden kan worden waardoor je er mee om kunt gaan.

HOE WERK IK?

 

In het intakegesprek maken we kennis met elkaar. We bespreken de reden en het doel van je komst en wat de verwachting is. Aan de hand van de uitkomst hiervan kijken we of er een klik is om samen verder te kunnen werken.  In een vervolggesprek gaan we aan de slag.

 

In mijn opleiding heb ik geleerd de gespreksmethodiek van Prof. Dr. Gerard Egan, de grondlegger van counseling, toe te passen. Deze methodiek bestaat uit het helder krijgen van de hulpvraag. Want de vraag waarmee je bij een hulpverlener komt, is vaak niet het probleem. Daar ligt vaak iets anders onder. En aan de hand van de volgende vragen proberen we daar achter te komen;

 

 • Wat is het probleem achter de hulpvraag? 

 • Wat is belangrijk voor jou in deze situatie? 

 • Welke emoties spelen een rol? 

 • Welke disfunctionele patronen, kunnen we ontdekken?
   

Het zou ook zo kunnen zijn dat hetgeen jou hindert niet te veranderen is. Dan gaan we kijken hoe je daar zo goed mogelijk mee om zou kunnen gaan. In dat geval kunnen we ACT introduceren in jouw leven. Deze therapie heeft tot doel jou te helpen “de strijd te staken” en hetgeen jou hindert een plek te geven in jouw leven. 

Samen gaan we kijken naar wat het beste bij jou past om te werken aan de gestelde doelen.

WAAROM WERK IK ZO?

 

Ik ben er van overtuigd dat we de draagkracht hebben om problemen die op ons pad komen te accepteren, te verwerken dan wel op te lossen. Soms hebben we zelf niet in de gaten welke krachten en kwaliteiten we in ons hebben en kan men daardoor blijven hangen in hetgeen ons hindert. 

Mijn taak is het dan om samen met jou te kijken en te zoeken naar deze krachten en kwaliteiten. Je bent zelf al op zoek gegaan anders kwam je niet bij mij. Dan hebt je de kracht al ontdekt om hier te kunnen komen. Wat mooi is het om samen de mogelijkheden te zoeken om die krachten verder uit te bouwen.

Samen zoeken we naar jouw krachten en kwaliteiten

VOOR WIE WERK IK?

 

Voor kinderen en jongeren die:

 • pesten of gepest worden 

 • een scheiding meemaken

 • te maken krijgen met verlies  

 • moeite hebben met keuzes maken 

 

 

Voor volwassenen die:

 • te maken hebben met een onverwacht ontslag

 • problemen ervaren op de werkvloer

 • moeite hebben met het verwerken van het verlies van een dierbare

 • relatieproblemen ervaren

 

of allerlei andere zaken die ongezonde stress veroorzaken

Tel: 0113-408008

Mail: Info@marjazpraktijk.nl

Werkgebied: de Bevelanden

Lees hier het privacy beleid van 

MarjaZ Praktijk

shield.png

AGB-code MarjaZ Praktijk: 90067554
AGB-code Psychosociaal Counselor Marja Zijderveld: 90106555

K.v.K. 72285265

© 2019 website vormgeving door Studio MELT